Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) w związku z art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020r. poz. 713 ze. zm.)

Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) w związku z art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020r. poz. 713 ze. zm.)

Numer dokumentu: 8
Rok: 2021


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Kornel Malcherek
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2021-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-01-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie