Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad


Proponowany porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej

 • Otwarcie obrad sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań oświatowych.
 • Przyjęcie interpelacji radnych.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 374, 375, 376, 377,
 • zmiany Uchwały Nr XXVII/213/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie miasta i gminy Rydzyna – druk nr 378,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 – druk nr 379,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok – druk nr 380,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022 ze zm. – druk nr 381,
 • zmiany Uchwały Nr XXXV/299/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2013 rok z późniejszymi zmianami – druk nr 382,
 • zmiany Uchwały Nr XLIII/355/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania
  i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rydzyna dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu
  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania – druk nr 383.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 30.10.2014r. o godz. 12-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2014-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-25
Ilość zmian wpisu: 42 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl