Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: IV

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2010
 8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny na Rok 2011 oraz planów pracy komisji na I półrocze 2011r.
 9. Podjęcie uchwal w sprawie:
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2011 – druk nr 19
 • udzielenia pomocy Powiatowi Leszczyńskiemu – druk nr 21
 • zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 22
 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dąbcze, w rejonie osiedla „Młyńska Córa” w Rydzynie – druk nr 23
 • nadanie nazwy ulicy w miejscowości Tarnowa Łąka – druk nr 24
 • powierzenie radnemu Rady Miejskiej Rydzyny reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Miedzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie – druk nr 20
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 27.01.2011r. o godz. 14-tej
w Sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady

 
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-24Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl