Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: V

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie wyróżnień upamiętniających 20 lat Samorządu Gminy
 4. Przyjęcie protokółu z obrad IV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie interpelacji radnych.
 6. Informacja Naczelnika Urzędu Pocztowego w Rydzynie na temat zamierzonych przekształceń organizacyjnych Urzędu.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie.
 10. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych Policji w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 11. Informacja Zastępcy Burmistrza na temat pozyskiwania przez gminę funduszy ze środków zewnętrznych.
 12. Podjęcie uchwal w sprawie:
  • wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Rydzynie przy pl. Zamkowym, wpisanej do rejestru zabytków – druk nr 27,
  • zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – druk nr 28,
  • zmian w budżecie na 2011 rok – druk nr 29,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023 – druk 30,
  • wyboru przedstawicieli do Organizacji Turystycznej Leszno – Region – druk nr 31.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 28.03.2011r. o godz. 14-tej
w Sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady

 
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl