Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: VIII

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad VII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.

1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie minia komunalnego.

2) Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 rok.

3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

4) Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 rok.

5) Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 rok.

6) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 rok – druk nr 47,

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 rok – druk nr 48.

 1. Przyjęcie interpelacji radnych
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie na 2011 rok – druk nr 49,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023 – druk nr 50,
  • przystąpienia Gminy Rydzyna do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 51.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 02.06.2011r. o godz. 12-tej
w Sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady

 
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-26Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl