Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: IX

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Wręczenie listów gratulacyjnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie na temat zadań realizowanych w Gminie Rydzyna.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy na temat gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi.
 9. Przyjęcie interpelacji radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie na 2011 rok – druk nr 53.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna ma lata 2011 – 2023 – druk nr 54.
  • określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – druk nr 55.
  • sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego – druk nr 56.
  • rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu gminnego – druk nr 57.
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy lokalu mieszkalnego i udziału w prawie użytkowania wieczystego wynoszącego 2330/35018 części w działce nr 985 i prawa użytkowania wieczystego działki nr 104 w Robczysku – druk nr 58.
  • określenia zasad gospodarowania nieruchomościami rolnymi Gminy Rydzyna – druk nr 59.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Modrzewiowa) – druk nr 60.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Łącznikowa) – druk nr 61.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Cisowa) – druk nr 62.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Nad Zalewem) – druk nr 63.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Świerkowa) – druk nr 64.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Jodłowa) – druk nr 65.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Cyprysowa) – druk nr 66.
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Rydzyna – druk nr 67.
  • nieodpłatnego przekazania nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa – druk nr 69.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Owocowa) – druk nr 70.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Roślinna) – druk nr 71.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Warzywna) – druk nr 72.
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbcze (ul. Nektarowa) – druk nr 73.
  • nieodpłatnego oddania w użytkowanie nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa – druk nr 74.
  • powołania Zespołu do spraw Przedstawienia Opinii o Zgłoszonych Kandydatach na Ławników – druk nr 68.
  • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 roku – druk nr 75.
  • opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rydzyna – druk nr 76.
  • przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rydzyna” – druk nr 46.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja odbędzie się w dniu 28.06.2011r. o godz. 12-tej
w Sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyZakończenie obrad sesji.

 
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-21Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl