Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: X

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie interpelacji radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne – druk nr 80.
  • zmian w budżecie na 2011 rok – druk nr 81.
  • przyjęcia „Programu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Rydzyna, na lata 2011 – 2014” – druk nr 82.
  • przyjęcia „Programu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizo-wanych na terenie Miasta i Gminy Rydzyna, na lata 2011 - 2014” - druk nr 83.
  • przyjęcia Statutu Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą „Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie” - druk nr 84.
  • ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej - druk nr 85.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja odbędzie się w dniu 25.08.2011r. o godz. 12-tej
w Sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyZakończenie obrad sesji.

 
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-23Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl