Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XII

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie interpelacji radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok – druk nr 95.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023 – druk nr 96.
  • zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – druk nr 97.
  • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 98.
  • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2011 rok – druk nr 99.
  • określenia stawek w podatku od nieruchomości – druk nr 100.
  • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 101.
  • określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości – druk nr 102.
  • uchylenia Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 103.
  • uchylenia Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dąbcze – druk nr 104.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja odbędzie się w dniu 28.10.2011r. o godz. 12-tej
w Sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyZakończenie obrad sesji.

 
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-21Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl