Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XIII

Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji regulaminu utrzymania czystości w gminie.
 9. Przyjęcie interpelacji radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • określenia wzoru formularza informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości – druk nr 103,
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok – druk nr 109,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2011 – 2023 – druk nr 110,
  • programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 – druk nr 111,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – druk nr 112,
  • współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową w Dąbczu i Gimnazjum w Rydzynie a Grund – Und Oberschule Lehnin „Heinrich Julius Bruns” – druk nr 113.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 02.12.2011r. o godz. 12-tej
w Zamku w Rydzynie
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-25Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl