Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XIV

Proponowany porządek obrad XIVSesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wybranych problemach Gminy w 2011r.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023.
  1. Odczytanie projektu uchwały.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna.
  3. Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i głoszenie zmian w tym autopoprawek.
  4. Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.
  5. Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 114.
 8. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
  3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
  4. Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
  5. Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
  6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 115.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok – druk nr 116.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 28.12.2011r. o godz. 12-tej
w Sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady



Informacje powiązane:




Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-21



Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl