Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XVI

Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie interpelacji radnych.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy udziałów w prawie użytkowania wieczystego w działkach 996, 986 i 1002 położonych w Robczysku – druk nr 121.
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 122.
 • zmiany Uchwały Nr XXXI/220/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw Komunalizacji Mienia – druk nr 123.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012r. – druk nr 124.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 – druk nr 125.
 • zmiany Uchwały Nr XLV/324/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2010 rok z późniejszymi zmianami – druk nr 126.
 • przystąpienia do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” i zaciągnięcia zobowiązania finansowego – druk nr 127.
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Nowa Wieś – Dąbcze) – druk nr 128.
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przybiń – Robczysko – Pawłowice) – druk nr 129.
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Farma Wiatrowa Rydzyna) – druk nr 130.
 • określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy – druk nr 131.
 • zmiany Uchwały Nr XXIV/173/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej – druk nr 132.
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny na 2012 rok oraz planów pracy Komisji na I półrocze 2012 roku – druk nr 133.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 27.01.2012r. o godz. 12-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-01-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-26Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl