Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XVII

Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie.
 8. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie Wydziału Prewencji KMP w Lesznie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 • zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych (Tworzanice) – druk nr 134.
 • zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych (Kłoda) – druk nr 135.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012r. – druk nr 136.
 • zmiany Uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami – druk nr 137.
 • określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu Gminy Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rydzyna, warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości i wysokość stawek procentowych, podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe – druk nr 138.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji. 
Sesja odbędzie się w dniu 29.02.2012r. o godz. 12-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-23Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl