Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XIX

Proponowany porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Prezesa Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych na terenie Gminy Rydzyna.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok – druk nr 147.
 • zmiany Uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami – druk nr 148.
 • uchylenia Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” – druk nr 149.
 • dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 150.
 • przyznania w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości – druk nr 151.
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 152.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
   
Sesja odbędzie się w dniu 27.04.2012r. o godz. 12-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-20Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl