Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXI

Proponowany porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie o sytuacji na rynku pracy na terenie Miasta i Gminy Rydzyna.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” – druk nr 159.
 • przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” – druk nr 160.
 • nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dąbcze (ul. Wrzosowa) – druk nr 161.
 • nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dąbcze (ul. Liliowa) – druk nr 162.
 • uchylenia Uchwały Nr XXIX/205/97 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 sierpnia 1997r. – druk nr 163.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok – druk nr 164.
 • zmiany Uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami – druk nr 165.
 • nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rydzynie – druk nr 166.
 • nadania statutu Rydzyńskiemu Ośrodkowi Kultury w Rydzynie – druk nr 167.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 27.06.2012r. o godz. 12-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję RadyInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-19Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl