Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXII

Proponowany porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012r. – druk nr 168.
 • zmiany Uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami – druk nr 169.
 • zmiany Uchwały Nr XII/102/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2011r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 170.
 • upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie pomocy materialnej uczniom szkół – druk nr 171.
 • przystąpienia Gminy Rydzyna do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 172.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 06.09.2012r. o godz. 17-tej

w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-30Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl