Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXIII

Proponowany porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza na temat gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi.
 6. Przyjęcie interpelacji radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 410/1; 411/1; 411/4; 411/3; 673; 674; 5079/17; 414/3; 414/4; 422/1; 422/2; 417/2 (część); 423, 5095/10 położonych we wsi Dąbcze – druk nr 173.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012r. – druk nr 174.
 • zmiany Uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami – druk nr 175.
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 176.
 • pomocy dla Miasta Leszna – druk nr 177.
 • podziału Gminy Rydzyna na jednomandatowe okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów – druk nr 178.
 • zmiany Uchwały Nr XXV/185/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 11 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów – druk nr 179.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 24.09.2012r. o godz. 12-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-19Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl