Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXIV

Proponowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienie Dyrektora Rydzyńskiego Ośrodka Kultury.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy na temat przygotowania do wprowadzenia nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonaj analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 9. Przyjęcie interpelacji radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
   
 • nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 183,
 • zmiany Uchwały Nr II/8/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej - druk nr 184,
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012r. – druk nr 185,
 • zmiany Uchwały Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 ze zmianami – druk nr 186,
 • zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice” – druk nr 187,
 • zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” – druk nr 188,
  zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2012 rok – druk nr 189,
 • określenia stawek w podatku od nieruchomości - druk nr 190,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 191,
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - druk nr 192,
 • zmiany Uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rydzyna – druk nr 193.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 26.10.2012r. o godz. 14-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-22Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl