Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXVI

Proponowany porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013– 2023.

1) Odczytanie projektu uchwały.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna.

3) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.

4) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.

5) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 204.

 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.

4) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.

5) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie.

6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 205.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012r. – druk nr 206,
 • emisji obligacji komunalnych – druk nr 207.

 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 19.12.2012r. o godz. 9-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl