Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXVII

Proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
 7. Przyjęcie interpelacji radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • uchylenia Uchwały Nr XXXVII/256/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 3 września 2009r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbcze – druk nr 208,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbcze i miasta Rydzyna, w rejonie Zbiornika retencyjnego Rydzyna – druk nr 209,
 • promesy w zakresie przeznaczenia przyjętej nieruchomości do zasobów dróg gminnych – druk nr 210,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Rydzyna – druk nr 211,
 • nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie – druk nr 212,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2013r. – druk nr 213,
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 214.

 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 23.01.2013r. o godz. 12-tej

w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2013-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-15Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl