Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXIX

Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej Rydzyny.
 7. Informacja Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie o realizacji zadań pomocy społecznej w roku 2012.
 8. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Przyjęcie interpelacji radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2013” – druk nr 219,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2013 rok - druk nr 220,
 • zmiany Uchwały Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 – 2023 – druk nr 221,
 • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2013 rok – druk nr 222,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 223,
 • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2013 rok – druk nr 224,
 • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2013 rok – druk nr 225,
 • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014 – druk nr 226,
 • przyznania w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości – druk nr 227,
 • nieodpłatnego przekazania nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa – druk nr 228.

 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
  .

 

Sesja odbędzie się w dniu 27.03.2013r. o godz. 10-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2013-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-20Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl