Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXX

Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych w Gminie Rydzyna.
 7. Informacja Dyrektora Oddziału WZMiUW o zaawansowaniu budowy zbiornika wodnego Rydzyna oraz wykonanych i planowanych robotach konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych.
 8. Przyjęcie interpelacji radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 235,
 • nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 236,
 • przekazania według właściwości skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - druk nr 237,
 • wyrażenia zgody na używanie nazwy Miasta Rydzyna w znaku towarowym przedsiębiorstwa działającego pod firmą „AGRO-Rydzyna” Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzie przy ul. Kolejowej 7K - druk nr 238,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2013 rok - druk nr 239,
 • dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 240,
 • nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rojęczyn – druk nr 241,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu w trybie bezprzetargowym – druk nr 242.

 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.
  .

 

Sesja odbędzie się w dniu 26.04.2013r. o godz. 12-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2013-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-19Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl