Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXIV

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o dofinansowaniu środkami budżetu gminy działalności stowarzyszeń.
 7. Informacja Dyrektora Rydzyńskiego Ośrodka Kultury o tegorocznych „Zielonych Wakacjach”.
 8. Przyjęcie interpelacji radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia kryteriów dla opracowania „Programu budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Rydzyna – druk nr 258,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2013r. – druk nr 273,
 • zmiany Uchwały Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 – 2022 – druk nr 274,
 • zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia) realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” – druk nr 275,
 • zmiany Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2013r. – druk nr 276,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 277,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 278,
 • pomocy dla Miasta Leszna – druk nr 279,
 • pomocy dla Miasta Leszna – druk nr 280,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych działek gruntu położonych w obrębie Kłoda oznaczonych numerami ewidencyjnymi 615/3, 615/5, 617/6, 617/12 i 617/15 – druk nr 281,
 • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych (Tworzanice) – druk nr 282,
 • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych (Przybiń) – druk nr 283,
 • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych (Nowa Wieś) – druk nr 284,
 • nadania nazwy ulicom położonym w obrębie wsi Kłoda – druk nr 285,
 • nadania nazwy ulicom położonym w obrębie wsi Kłoda – druk nr 286.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 20.09.2013r. o godz. 12-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2013-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-23Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl