Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXV

Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonaj analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie interpelacji radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 • nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 288,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2013r. – druk nr 289,
 • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2013 rok – druk nr 290,
 • określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 291,
 • określenia stawek podatku od środków transportowych – druk nr 292,
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 293,
 • określenia wzoru formularza: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach – druk nr 294,
 • określenia wzoru formularza: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny – druk nr 295,
 • podjęcia przez Gminę Rydzyna współpracy z Miastem Leszno, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji projektu pod nazwą: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności w społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – druk nr 296,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – druk nr 297,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki gruntu oznaczoną nr ewid. 237/5 położoną w Rojęczynie – druk nr 298.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 30.10.2013r. o godz. 12-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2013-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-24Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl