Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXVII

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o organizacji i problemach funkcjonowania nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów oraz informacja na temat realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022:

             1) Odczytanie projektu uchwały.
             2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
                  Gminy Rydzyna.
             3) Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie
                  zmian w tym autopoprawek.
             4) Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich
                  przegłosowanie.
             5) Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 304.

 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok.

             1)   Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
             2)   Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy
                    Rydzyna na 2014r.
             3)   Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
             4)   Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej    
                    i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
             5)   Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu
                    budżetu i ich przegłosowanie.             
             6)   Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 305.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy ulicom położonym w obrębie miasta Rydzyny i obrębie wsi Kłoda – druk nr 306,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – druk nr 307,
 • Programu ochrony środowiska dla Gminy Rydzyna na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 – druk nr 308,
 • zaliczenia ciągu drogi wewnętrznej do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 309,
 • uzupełnienia opisu okręgów wyborczych – druk nr 310,
 • uzupełnienia opisu obwodów głosowania – druk nr 311,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2013 rok – druk nr 312,
 • zmiany uchwały Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2013 – 2022 ze zm. - druk nr 313,
 • zmiany Uchwały Nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2012 roku w zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – druk nr 314.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 18.12.2013r. o godz. 9-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2013-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-13Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl