Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XXXVIII

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za rok 2013.
 7. Informacja Dyrektora Rydzyńskiego Ośrodka Kultury na temat organizacji ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy.
 8. Przyjęcie interpelacji radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy ulicy położonej we wsi Pomykowo – druk nr 313,
 • przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” – druk nr 314,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok – druk nr 315,
 • zmiany uchwały Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022 - druk nr 316,
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Rydzyna w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – druk nr 317,
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – druk nr 318,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – druk nr 319,
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 320.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.Przyjęcie interpelacji radnych.
Sesja odbędzie się w dniu 29.01.2014r. o godz. 12-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2014-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-23Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl