Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XL

Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie o planach związanych z użytkowaniem zbiornika retencyjnego w Rydzynie oraz zamierzeniach inwestycyjnych i konserwacyjnych cieków wodnych na terenie gminy.
 7. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych w Gminie Rydzyna.
 8. Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji „Programu Współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2013” oraz z przeprowadzonych konkursów na realizację zadań publicznych w 2014r.
 9. Przyjęcie interpelacji radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok – druk nr 330,
 • zmiany uchwały Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022 - druk nr 331,
 • emisji obligacji komunalnych - druk nr 332,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego - druk nr 333,
 • przyznania w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości - druk nr 334,
 • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 335,
 • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 336,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Tworzanice, Tworzanki oraz Lasotki – druk nr 337,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przybiń – druk nr 338.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

   

  Zakończenie obrad sesji.Przyjęcie interpelacji radnych.

Sesja odbędzie się w dniu 30.04.2014r. o godz. 12-tej

w budynku przy zbiorniku retencyjnym
w Rydzynie

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2014-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-24Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl