Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLI

Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej

 • Otwarcie obrad Sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 rok:
  1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
  2) Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 rok.
  3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2013.
  4) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 rok.
  5) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013,
  6) Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 rok.
  7) Podjęcie uchwał w sprawie:  
 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2013 rok – druk nr 342,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 rok – druk nr 343.
 1.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok – druk nr 344,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022 – druk nr 345,
 • zmiany Uchwały Nr XL/332/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych – druk nr 346,
 • zmiany uchwały Nr XL/334/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości – druk nr 347.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad sesji.Zakończenie obrad sesji.

   

  Zakończenie obrad sesji.Przyjęcie interpelacji radnych.

Sesja odbędzie się w dniu 02.04.2014r. o godz. 10-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2014-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-30Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl