Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLIII

Proponowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej

 • Otwarcie obrad sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Przyjęcie interpelacji radnych.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy ulicy położonej w obrębie wsi Moraczewo – druk nr 352,
 • nadania nazwy ulicy położonej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 353,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok – druk nr 354,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 355,
 • opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rydzyna – druk nr 356,
 • przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rydzyna na lata 2014 – 2016 – druk nr 357,
 • przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rydzyna na lata 2014 – 2016 – druk nr 358,
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2016 – druk nr 359,
 • uzupełnienia opisu okręgów wyborczych – druk nr 360,
 • uzupełnienia opisów obwodów głosowania – druk nr 361,
 • zmiany Uchwały Nr XL/334/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości ze zmianami – druk nr 362.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji..

 

Sesja odbędzie się w dniu 20.08.2014r. o godz. 10-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2014-08-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-14Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl