Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VI Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLIV

Proponowany porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej

 • Otwarcie obrad sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja o realizacji zadań statutowych stowarzyszeń korzystających z dofinansowania z budżetu gminy.
 • Przyjęcie interpelacji radnych.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 364,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok – druk nr 365,
 • zmiany Uchwały Nr XL/333/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 r.  w sprawie: pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 366,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 367,
 • pomocy dla Miasta Leszna – druk nr 368,
 • pomocy dla Miasta Leszna – druk nr 369,
 • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2014 rok – druk nr 370,
 • uzupełnienia opisu okręgów wyborczych – druk nr 371,
 • uzupełnienia opisów obwodów głosowania – druk nr 372.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji..

 

Sesja odbędzie się w dniu 24.09.2014r. o godz. 12-tej

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VI Kadencji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bonifacy Skrzypczak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2014-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-17Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl