Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach » Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , polegającego na „Budowie hali zabezpieczeń antykorozyjnych”, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 227/1 i 228/1 w obrębie Kłoda

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , polegającego na „Budowie hali zabezpieczeń antykorozyjnych”, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 227/1 i 228/1 w obrębie Kłoda


Na podstawie art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1227)  Urząd Miasta i Gminy Rydzyna  informuje o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia:

 

Budowa hali zabezpieczeń antykorozyjnych” na działkach o numerach ewidencyjnych 227/1 i 228/1 w obrębie Kłoda

 

1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek: Jamalex Sp. z o. o., Kłoda 84b, 64-130 Rydzyna

2.      Organem właściwym do wydania decyzji jest: Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

3.      Organami właściwymi  do dokonania uzgodnienia w sprawie przed wydaniem decyzji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.

4.      Informacje w sprawie umieszczono w publicznie  dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

5.      Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, pok. 12 w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni w godz. 7.30-15.30 oraz o możliwości składania przez zainteresowanych, wniosków i uwag odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 21.03.2012 do 12.04.2012 roku w formie ustnej, pisemnej (UMiG, Rynek1, 64-130 Rydzyna) i elektronicznej (rydzyna@rydzyna.pl)

6.      Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna przed wydaniem decyzji


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Kornel Klefas
Informację wprowadził: Kornel Klefas
Opublikowany dnia: 2012-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-31
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl