Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach » Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , polegającego na„Budowie obory na 150 DJP wraz z zapleczem socjalnym, płyty gnojowej o powierzchni do 130 m², zbiornika na odcieki z płyty gnojowej o pojemności V do 15 m3, zbiornika na gnojówkę o pojemności V do 1650 m3 oraz modernizacji wraz z rozbudową istniejącego silosu na kiszonkę” – na działce o numerze ewidencyjnym 214 w obrębie Jabłonna

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , polegającego na„Budowie obory na 150 DJP wraz z zapleczem socjalnym, płyty gnojowej o powierzchni do 130 m², zbiornika na odcieki z płyty gnojowej o pojemności V do 15 m3, zbiornika na gnojówkę o pojemności V do 1650 m3 oraz modernizacji wraz z rozbudową istniejącego silosu na kiszonkę” – na działce o numerze ewidencyjnym 214 w obrębie Jabłonna


Na podstawie art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1227)  Urząd Miasta i Gminy Rydzyna  informuje o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia:

 

„Budowa obory na 150 DJP wraz z zapleczem socjalnym, płyty gnojowej o powierzchni do 130 , zbiornika na odcieki z płyty gnojowej o pojemności V do 15 m3, zbiornika na gnojówkę o pojemności V do 1650 m3 oraz modernizacji wraz z rozbudową istniejącego silosu na kiszonkęna działce  o numerze ewidencyjnym 214 w obrębie Jabłonna

 

1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek: Pana Pawła Woźniaka, Jabłonna 21,
64-130 Rydzyna

2.      Organem właściwym do wydania decyzji jest: Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

3.      Organami właściwymi  do dokonania uzgodnienia w sprawie przed wydaniem decyzji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.

4.      Informacje w sprawie umieszczono w publicznie  dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

5.      Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, pok. 12 w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni w godz. 7.30-15.30 oraz o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków i uwag odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 18.06.2012 do 10.07.2012 roku w formie ustnej, pisemnej (UMiG, Rynek 1, 64-130 Rydzyna) i elektronicznej (rydzyna@rydzyna.pl)

6.      Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna przed wydaniem decyzji


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Kornel Klefas
Informację wprowadził: Kornel Klefas
Opublikowany dnia: 2012-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-31
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl