Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nrXIV/105/2004

Uchwała nrXIV/105/2004

Numer uchwały: 2004/14/105
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Uchwala Nr XIV/105/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 5 lutego 2004 roku.

w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 1085/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
Na podstawie art 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 50 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153, póz. 1270) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§1
Postanawia się wnieść skargę na uchwałę Nr 1085/2003 Kolegium Regularnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 30 grudnia 2003r., orzekającą nieważność § l ust 3 pkt 2,3,4 i 5 uchwały Nr XII/92/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2003 r., w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2004 - 2008.

§2
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Grzegorza Jędrzejczaka oraz radcę prawnego Urzędu Miasta i Gminy Pana Tadeusza Urbana do prowadzenia sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
RyszardSibiński
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl