Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Uznanie ojcostwa dziecka poczętego

Uznanie ojcostwa dziecka poczętego


Podstawa prawna
art. 72-83 ustawy z dnia ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 788), art. 14, art. 44 ustawy z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Wymagane dokumenty

  • dokumenty tożsamości obojga rodziców
  • do wglądu – dokument stwierdzający stan cywilny kobiety ( panna - akt urodzenia; rozwiedziona - akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ; wdowa - akt zgonu męża )

(odpisów tych nie przedkłada się jeżeli zostały sporządzone w miejscowym USC)

Opłaty
Brak opłat

Termin odpowiedzi
Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego,
Rynek 1, pok. 14

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Uwagi
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania matki dziecka. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. W przypadku cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim - wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
Rodzice otrzymują odpis zupełny protokółu uznania ojcostwa.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Autor informacji: Jolanta Tomczyk
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl