Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC


Podstawa prawna
art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788).; oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

Wymagane dokumenty
W przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Rydzyną
 • do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Rydzyną
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
 • do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia dla osób urodzonych poza Rydzyną
 • odpis aktu zgonu małżonka
 • do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu
w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • do wglądu – dowody tożsamości - paszport oraz karta pobytu jeżeli została wydana

Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł

Termin odpowiedzi
Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, pok. 14

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Uwagi
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński winny zgłosić się na co najmniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ślubu w USC
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Autor informacji: Jolanta Tomczyk
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl