Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXV/117/2004

Uchwała nrXV/117/2004

Numer uchwały: 2004/15/117
Numer sesji: 15
Rok: 2004

Uchwała nr XV /117 l 2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 marca 2004


w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny.

Na podstawie art. 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§1

Ustala się miesięczną dietę, w formie ryczałtu, dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny w wysokości:

1. Przewodniczący Rady - l.000 zł.
2. Wiceprzewodniczący Rady - 600 zł.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 650 zł
4. Przewodniczący Komisji - 600 zł
5. Członek Komisji - 500 zł

§2

Radnemu przysługuje jedna dieta. W razie zbiegu uprawnień do diety. Radnemu przysługuje dieta w wyższej wysokości.

§3

Za każdorazową nieobecność Radnego na posiedzeniu Rady lub Komisji zmniejsza się przysługującą dietę o 100 zł.

§4

Dieta wypłacana będzie do 10 dnia następnego miesiąca.

§5

Uchyla się uchwałę XXXI/268/2001 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie diet dla radnych .

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem l kwietnia 2004.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl