Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nrXVII/120/2004

Uchwała nrXVII/120/2004

Numer uchwały: 2004/17/120
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Untitled


UCHWAŁA NR XVII/120/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 24 czerwca 2004W sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na gruntach wsi Dąbcze
Na podstawie :
art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U.Nr.l42poz.l591 ze zmianami) art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 póz. 717 z 2003 r)
Rada Miejska Rydzyny Uchwala :
§1.
1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na gruntach wsi Dąbcze .
2. Planem obejmuje się obszar położony na gruntach wsi Dąbcze składający się z działek o numerach ewidencyjnych 22 - część, 23 - część, 31/3, 31/4 - część, 31/5 i 31/6 .
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapach, stanowiący załączniki graficzne do niniejszej uchwały.
§2.
Opracowanie obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna .
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard SibińskiInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl