Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/128/2004

Uchwała nrXVII/128/2004

Numer uchwały: 2004/17/128
Numer sesji: 17
Rok: 2004UCHWAŁA NR XVII/128/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 24 czerwca 2004
w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Rydzyna
Na podstawie art. 18 , ust. 2, pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , póz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska Rydzyna uchwala co następuje :
§1 .
1. Gmina Rydzyna powierza Miastu Leszno przeprowadzenie rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w m. MORACZEWO gmina Rydzyna.
2. Gmina Rydzyna zobowiązuje się do udziału w kosztach rekultywacji składowiska proporcjonalnie do liczby mieszkańców i różnicy pomiędzy całkowitymi kosztami rekultywacji a wielkością dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, .zgodnie z zapisami Studium Wykonalności przedsięwzięcia.
3. Wysokość i terminy wpłat, a także szczegółowa lokalizacja i powierzchnia składowiska zostanie określona w odrębnym porozumieniu międzygminnym, zgodnie z zapisami Studium Wykonalności przedsięwzięcia.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
Ucłrwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyna

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl