Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXX/139/2004

Uchwała nrXX/139/2004

Numer uchwały: 2004/20/139
Numer sesji: 20
Rok: 2004UCHWAŁA NR XX/139/2004
RADY MIEJSKIEJ w RYDZYNIE
z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rydzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póżn. zm), Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rydzyna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl