Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Archiwum Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXI/146/2004

Uchwała nr XXI/146/2004

Numer uchwały: 2004/21/146
Numer sesji: 21
Rok: 2004UCHWAŁA Nr XXI/146/2004

RADY MIEJSKIEJ W RYDZYNIE z dnia 27 .11.2004


w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926
z późn. zm.) Rada Miejska w Rydzynie uchwala :

§ 1.
1. Wprowadza się na obszarze gminy Rydzyna opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę ogłoszonej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn . zm.).


  1. Opłatę prolongacyjną ustala się w przypadku wydania decyzji na podstawie art. 48 § 1 pkt 1

lub pkt 2 Ordynacji podatkowej dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rydzyna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Rydzyny


/ Ryszard Sibiński /Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl