Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Archiwum Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/149/2004

Uchwała nrXXI/149/2004

Numer uchwały: 2004/21/149
Numer sesji: 21
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XXI/149/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 27. 11. 2004 r.

w sprawie zwolnienia od opłat w roku 2004 przedsiębiorców uzupełniających wpisy do ewidencji działalności gospodarczej o dane wymagane ustawą Prawo działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 7a ust. 3 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 póz. 1178 ze zmianami.
Rada Miejska Rydzyny uchwala co. następuje :
§1.
Zwalnia się od opłaty w roku 2004 zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej dokonywanie w związku z wprowadzniem ustawowego obowiązku uzupełnienia danych :
1. Określenia przedmiotu wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
2. Podania numeru PESEL
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna §3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do zmian wpisów w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały od dnia 1.01.2004 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 1999-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl