Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/151/2004

Uchwała nrXXI/151/2004

Numer uchwały: 2004/21/151
Numer sesji: 21
Rok: 2004UCHWAŁA NR XXI/151/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 27. 11. 2004 r.


w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 litera „a" ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1591) oraz art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. z 2000 r. Dz U Nr 46 póz. 543 ze zmianami)
RADA MIEJSKA RYDZYNY uchwala co następuje:
§ l
wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Przybiniu o numerach ewidencyjnych 60/4 i 53 o łącznej powierzchni 6800 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 46642 , Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Przybiniu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 1997-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl