Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nrXXII/154/2004

Uchwała nrXXII/154/2004

Numer uchwały: 2004/22/154
Numer sesji: 22
Rok: 2004Uchwła nr XX/154/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2004 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/133/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie podjęcia zobowiązania przez Gminę Rydzyna dotyczącą realizacji projektu pn. "Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna".


na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:


§1
Uchyla się uchwałę Nr XIX/133/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie podjęcia zobowiązania przez Gminę Rydzyna dotyczącą realizacji projektu pn. "Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna".
§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński

Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl