Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Archiwum Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXII/155/2004

Uchwała nrXXII/155/2004

Numer uchwały: 2004/22/155
Numer sesji: 22
Rok: 2004Uchwła nr XX/155/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2004 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna ze zmianami.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 póz. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) i art.48 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 póz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1
W uchwale Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna, zmienionej uchwałami:
- Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku w sprawie:
zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna.
- Nr XIV/103/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna, zmienionej uchwałą Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/380/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna.


§ l otrzymuje następujące brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.900.000 zł /słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych/ na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna w trzech transzach:
2002 rok- 83 7.100 zł
2003 rok-l. 600.000 zł
2005rok-1.462.900z!
Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych Gminy."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński


Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2002-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl