Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXIV/169/2005

Uchwała Nr XXIV/169/2005

Numer uchwały: 169
Numer sesji: 24
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIV/169/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 luty 2005 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami/

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§1

Zwiększa się planowane dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 r. o 15 zł do kwoty 14.342.242 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.           

 

§2

Zwiększa się planowane wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005r. o 2.200 zł do kwoty 14.188.038 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

 

§3

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym o 2.112.900 zł do kwoty 698.202 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2005 na kwotę 2.112.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§4

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 154.204 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu, czyli spłatę kredytów i pożyczek.

 

§5

Dokonuje się zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

 

§6

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 r. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl