Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXIV/175/2005

Uchwała Nr XXIV/175/2005

Numer uchwały: 2005/24/175
Numer sesji: 24
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIV / 175 / 2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/124/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu, obejmującego obszar we wsi Kłoda i m. Rydzyna.

 

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

- art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala:

 

§1

Zmienia się zapis § 1 ust. 2 poprzez dopisanie działki o numerze ewidencyjnym 456. Zapis ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Planem obejmuje się obszar położony we wsi Kłoda i mieście Rydzyna składający się z działek o numerach ewid. gruntów: 187/11; 187/13; 187/14; 187/15; 187/16; 187/17; 187/19; 187/20; 187/21; 185/2; 455/2; 456; 457/4; 457/5; 557/9; 544/3; 560/3; 562;"

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl