Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwał Nr XXIV/178/2005

Uchwał Nr XXIV/178/2005

Numer uchwały: 178
Numer sesji: 24
Rok: 2005

Uchwał Nr XXIV / 178 / 2005

 

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia 28 lutego 2005 r.

 

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rydzyna"

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 r. z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rydzyna stanowiący załącznik do Uchwały.

 

§2

Częścią składową Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rydzyna jest Plan Gospodarki Odpadami.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl