Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Zgromadzenia publiczne » Zgromadzenia publiczne - wymagane dokumenty

Zgromadzenia publiczne - wymagane dokumenty


 

 1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
 1. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.


Miejsce złożenia dokumentów

Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie miasta i gminy Rydzyna, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie w jednym z wybranych sposobów:

 1. pisemnie w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, sekretariat, ul. Rynek 1, Ratusz, I piętro, pokój 7, w poniedziałki od 8:00 - 16:00, od wtorku do piątku od 7:30 - 15:30 (informacja telefoniczna nr 65 6388 503 wew. 36);
 2. za pomocą faksu nr 65 5388 513;
 3. za pomocą komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rydzyna@rydzyna.pl

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zgromadzenia publiczne
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: ---
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2015-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl