Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad


 Proponowany porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady.
 6. Przyjęcie interpelacji radnych.
 7. Podjęcie uchwal w sprawie:
 • zmiany w budżecie Miasta i Gminy na 2010 r. – druk nr 327
 • miany w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 r. – druk nr 328
 • zmiany uchwały nr XXXVIII/265/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 września 2009 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego zmienionej uchwałą XXXIX/272/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/265/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 września 2009 roku w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 338
  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna – druk nr 329
 • sprzedaży mienia gminnego w m. Dąbcze – druk nr 330
 • sprzedaży mienia gminnego w m. Rydzyna – druk nr 331
 • nabycia nieruchomości w m. Kłoda – druk nr 332
 • określenia siedziby Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie – druk nr 333
 • zmiany uchwały nr XXXIII/252/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których wymiar ten jest nieokreślony – druk 335
 • przystąpienia Gminy Rydzyna do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 334
 • zatwierdzenia „Planu odnowy Miejscowości Dąbcze na lata 2010 – 2018” – druk nr 307
 • ustanowienia drzew za pomniki przyrody – druk nr 316
  przyjęcia przez Gminę Rydzyna zadania z zakresu administracji rządowej – druk nr 336
 • przyjęcia przez Gminę Rydzyna zadania z zakresu administracji rządowej  - druk nr 337
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 Sesja odbędzie się w dniu 25.05.2010r. o godz. 12-tej
w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stefan Szmania
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2010-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-21
Ilość zmian wpisu: 34 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl