Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XII

 Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z X i XI Sesji Rady Miejskiej.
  4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
  5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  6. Przyjęcie interpelacji radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

-        zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok,

-        zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tyt. udzielenia poręczenia wekslowego,

-        likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

-        przystąpienia gminy Rydzyna do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie,

-        przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Kanalizacji i Wodociągów Wiejskich we Wschowie,

-        sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminne,

-        nabycia gruntów wchodzących w skład drogi Rydzyna – Tworzanki w drodze zamiany na grunt stanowiący mienie gminne,

-        sprzedaży nieruchomości gminnych,

-        wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie.

  1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
  2. Zapytania i wolne głosy.
  3. Zakończenie obrad sesji.
 
Sesja odbędzie się w dniu 17.09.2007r. o godz. 14-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury
Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-14Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl