Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad V Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XIV

 Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Przyjęcie interpelacji radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • sprzedaży nieruchomości gminnej /druk nr 82/,
  • nabycia nieruchomości /druk nr 84/,
  • zamiany nieruchomości /druk nr 85/,
  • zmiany Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rydzyna zatwierdzonego Uchwałą nr XXIV/178/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005 /druk nr 83/,
  • przystąpienia do Stowarzyszenia Obrzańska Tradycja /druk nr 86/,
  • przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych /druk nr 87/,
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007 rok /druk nr 88/,
  • zmiany Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny nr IX/60/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na 2008 rok o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2007 rok (remont świetlicy wiejskiej Moraczewo) /druk nr 89/,
  • zmiany Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny nr IX/62/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na 2008 rok o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2007 rok (remont świetlicy wiejskiej Kaczkowo) /druk nr 90/. 

7. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 25.11.2007r. o godz. 10-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad V Kadencji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-19Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl